Regulamin funkcjonowania hotelu podczas COVID-19

§1
HOTEL

 1. W Ośrodku Narciarsko Rekreacyjnym „Rytro” Sp z o.o. stosowany jest bieżący monitoring i wdrażanie zaleceń oraz procedur nałożonych przez WHO, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, związanych z związku ze stanem epidemicznym oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV 2.
 2. Wszystkie pomieszczenia Ośrodka są systematycznie dezynfekowane przez przeszkolony w tym zakresie personel. Ponadto na co dzień dokonywana jest regularna, bieżąca dezynfekcja certyfikowanymi środkami, pomieszczeń ogólnodostępnych i pokoi hotelowych przez personel hotelu zgodnie z ustalonymi procedurami.

§2
RECEPCJA

 1. Dopuszcza się mierzenie temperatury przy wejściu Gościa do Ośrodka; w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych recepcja może odmówić przyjęcie Gościa do Ośrodka, procedura może być powtórzona – decyduje pracownik hotelu.
 2. W przypadku pojawienia się Gościa w Ośrodku z objawami choroby, Ośrodek zastrzega sobie prawo do nie zameldowania z zachowaniem zadatku.
 3. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, Gość kierowany jest do izolatki wyposażonej w środki ochrony.
 4. W ośrodku wszyscy pracownicy obsługi ośrodka stosują się do wytycznych odnośnie noszenia i używania środków ochrony w tym maseczek i rękawiczek.
 5. Przy ladzie recepcyjnej stoi maksymalnie 2 Gości (ewentualnie rodzina 2 plus 2).
 6. Przy ladzie recepcyjnej stoi maksymalnie 2 Gości (ewentualnie rodzina 2 plus 2).
 7. Zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy Gośćmi w kolejce -minimum 2 metry.
 8. Stosowana jest systematyczna dezynfekcja drzwi, klamek, powierzchni lady recepcyjnej, wózka, poręczy, terminali, kart pokojowych, kanap, foteli, itp. w lobby hotelu.
 9. Stosowana jest systematyczna dezynfekcja drzwi, klamek, powierzchni lady recepcyjnej, wózka, poręczy, terminali, kart pokojowych, kanap, foteli, itp. w lobby hotelu.
 10. Ograniczenie do minimum czasu Gościa przy recepcji. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym.
 11. Zakaz bezwzględny przebywania w pokoju hotelowym osób niezameldowanych.

§3
POKÓJ HOTELOWY

 1. Obowiązkowe dezynfekcje każdego opuszczanego przez Gościa pokoju przed przyjęciem kolejnego, oraz na prośbę Gości, podczas pobytu w hotelu po uprzednim ustaleniu godzin w jakich pokój będzie dostępny.
 2. Zwiększona częstotliwość dezynfekcji urządzeń, mebli, klamek, armatury, poręczy, pilotów tv, telefonów, czajników, mini barów i innych urządzeń będących w pokoju oraz wietrzenie pokoju hotelowego.
 3. Zmianie uległa usługa sprzątania. Po przyjeździe do hotelu Goście otrzymują w pokoju trzy worki: jeden na zabrudzone ręczniki, jeden na zabrudzoną pościel i jeden na śmieci. Kiedy ręczniki i pościel muszą zostać wyprane, a śmieci muszą zostać usunięte, Goście proszeni są o umieszczenie worków w pobliżu wejść do ich pokoi i skontaktowanie się z personelem sprzątającym, który odbiera torby bez wchodzenia do pokoi.
 4. Sprzątanie pokoi podczas pobytów odbywa się w trzeciej dobie pobytu lub na życzenie tylko podczas dłuższej nieobecności Gościa w pokoju.
 5. Bezwzględny zakaz przebywania w pokoju hotelowym osób nie będących Gośćmi hotelowymi.

§4
POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE

 1. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości przy wejściu głównym, w holu recepcyjnym, restauracji, części rekreacyjnej oraz SPA, jak i na każdym piętrze Ośrodka.
 2. Szczegółowa dezynfekcja raz na dobę pomieszczeń wspólnych: sala gimnastyczna, siłownia, SPA, pokój zabaw.
 3. Regularna dezynfekcja toalet w ośrodku.
 4. Wprowadzenie ograniczenia liczby osób korzystających jednocześnie z pokoju zabaw. Może przebywać tylko jedna rodzina
 5. Regularna dezynfekcja wszystkich zabawek oraz udostępnienie dozowników ze środkiem dezynfekującym dla opiekunów dzieci oraz animatorów. Zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa – brak dostępu do środków dezynfekujących przez dzieci.

§5
PRACOWNICY

 1. Bezwzględne przestrzeganie pracy w maseczkach, rękawiczkach, odzieży ochronnej, częste dezynfekowanie urządzeń, mycie rąk, itp. przez wszystkich pracowników znajdujących się w przestrzeni, w której może nastąpić kontakt z Gośćmi.
 2. Szkolenia pracowników z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa i wszystkich pracowników hotelu.
 3. Mierzenie temperatury przy przyjściu każdego pracownika do pracy, w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych oddelegowanie pracownika do domu.
 4. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników –łatwo dostępny i widoczny dozownik na zapleczu hotelu, szatniach.
 5. Wprowadzenie dodatkowej dezynfekcji przestrzeni wspólnych pracowników – szatni, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów.
 6. Przebywanie w pomieszczeniach, tam gdzie jest to możliwe do 2 osób i/lub zachowanie bezpiecznej odległości.

§6
INFORMACJE DODATKOWE

Niniejszy regulamin stanowi załącznik do Regulaminu Gościńca Galicyjskiego, Ośrodka Narciarsko Rekreacyjnego „Rytro” Sp z O. O. i obowiązuje od dnia 04.05.2020 r. do odwołania. Wygasa automatycznie wraz z zakończeniem stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.