KLAUZULA INFORMACYJNA NEWSLETTER

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesach wewnętrznych jest Fundacja „Żyj Aktywnie”
 2. Siedziba administratorów znajduje się przy Królowej Jadwigi 34, 33-00 Nowy Sącz,
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Fundacją w następujący sposób:

– mailowo: fundacja@ryterskiraj.pl

– pisemnie na adres: 33-300 Nowy Sącz ,ul. Królowej Jadwigi 34

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera, na podstawie art.6 ust.1 lit. a tj. odrębnej zgody.
 2. Dane osobowe będą udostępnione upoważnionym pracownikom/współpracownikom Administratora, podmiotom powiązanym oraz podwykonawcom uczestniczącym w realizacji umowy.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji powyższego celu.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie  trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania
 • przenoszenia danych
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez pływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podane dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody.
 2. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom(decyzje bez udziału człowieka),w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

Loading...

Podziel się

Udostępnij znajomym!

Shares