KLAUZULA INFORMACYJNA

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z zgodnie z Ustawą o ochroni danych osobowych z dnia 10 maja 2018 z późń. zm., informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie jest Fundacja „Żyj Aktywnie”.
 2. Siedziba administratora: Królowej Jadwigi 34, 33-00 Nowy Sącz.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pisemnie na adres siedziby lub na adres email: fundacja@ryterskiraj.pl
 4. Fundacja “Żyj Aktywnie” realizując przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych wprowadziła Politykę Bezpieczeństwa Informacji.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu :

-zawarcie i prawidłowa realizacja umowy, w tym zapewnienie należytej jakości usług, obsługa procesu reklamacyjnego oraz dokonywanie rozliczeń w czasie trwania umowy lub do jej zakończenia,

-wypełnienie przepisów prawnych, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawy o ochronie osób i mienia),przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości,

-marketing bezpośredni usług własnych w czasie trwania umowy,

-tworzenie zestawień, analiz i statystyk w czasie trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń,

-ustalenie roszczeń, ich obrona i ewentualne dochodzenie

-weryfikacja wiarygodności finansowej oraz zdolności spłaty zobowiązań przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy- dotyczy to także danych, które pozyskaliśmy z innych źródeł,a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę – Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem.

 1. Dane osobowe będą udostępnione:

-organom władzy publicznej w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,

-podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie zawartych z nimi umów, w tym umów powierzenia tj. firmy z grupy kapitałowej, obsługujące nasze systemy informatyczne, firmy doradcze, audytowe, podatkowe ,fakturowanie i rozliczanie umów, z zakresu obsługi danych osobowych, usługi rachunkowe i prawne, firmy realizujące usługę ochrony fizycznej, transportu/konwojowania wartości pieniężnych, montażu i serwisu urządzeń, utrzymaniu czystości, pośredniczące w sprzedaży naszych usług, świadczące usługi płatnicze (banki), nabywające od nas wierzytelności, prowadzące obsługę kurierską i pocztową

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wykonania i realizacji umów.
 2. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania
 • przenoszenia danych
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez pływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane

 1. Państwa dane nie są i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Kontakt i informacje:

Fundacja Żyj Aktywnie

33-300 Nowy Sącz

Ul. Królowej Jadwigi 34

NIP; 734-352-24-34, KRS ; 0000483692

 

 

 

Loading...

Podziel się

Udostępnij znajomym!

Shares