Galician Inn

Rooms with climate

Galician Inn consists of climate guest rooms that are located three kilometers from the centre of Nowy Sącz, in an unusual place; the Galician Town. The buildings here are faithfully reproduced from the provincial Galician development deriving from the late nineteenth and early twentieth centuries, therefore the moments spent here will become a real time journey to the Austro-Hungarian province of past years.
Our rooms await all guests looking for their stay in Nowy Sacz to be exceptional.

It will be possible through witnessing the life rolling around a cobbled market, the chatter coming from the clockmaker’s workshop, retro pharmacy and old post office, or even by shopping in a store filled with aromas of spices, a colonial cup of freshly roasted coffee in CK Cafe and flavours you can delight in Galician cuisine served in CK Tavern. Additionally, comfortable furnishings of the interiors as well as professional and discreet staff,  will provide you with excellent service..

We offer 17 rooms with a total of 36 beds (with the possibility of some extra beds), all decorated in the standard 3-star hotel. The rooms are located on the top floor of the Town Hall and they are  also on the first floor of our CK Galician Tavern, which will provide you with any meal. The Town is fenced and protected. Moreover, there is a large secured onsite car park. Throughout the property we provide our guests with free internet access (Wi – Fi).

So if you plan to leave for the Sądecki District – Galician Inn is the perfect place to relax, and with a great location in the capital of the region it makes it a great base to explore the area. Being situated away from the hustle and bustle of the big city it can be a wonderful place for trainings, business meetings or conferences. This is possible due to the fact that the conference room is situated in the Town Hall. The Regional Museum, in Nowy Sącz which manages Galician Town, makes it accessible.

Rooms in the Town Hall

In our offer you can find a suite, double bedroom, 7 double rooms and 2 triple rooms that are located on the top floor of the Galician Town Hall. The Town Hall was built according to the previously unrealized project created by the magistrate in Stary Sacz. Almost every window has beautiful views of the Galician Town and neighbourhood together with the colonist sector of Sądecki Ethnographic Park.

All the rooms are furnished in with a 3- star hotel standards. To ensure the comfort, each room has a separate bathroom with a shower, or, in the case of double rooms, a bath. Each room has a telephone, TV and free internet access (Wi-Fi).

The suite of rooms consists of a bedroom with two beds joined together, a sitting room with a sofa, a kitchen alcove with a fridge, a dressing table, and a bathroom with shower. You can also use the TV, phone and the Internet access.

Rooms in the Inn

The guest rooms are located on the first floor of the wooden Jewish Inn. There, in the Galician CK Tavern delicious Galician cuisine is served. We offer six double and triple rooms furnished to a high standard and in a atmosphere that fits perfectly into the style of a bygone era.

All the rooms have a separate bathroom with shower, and are equipped with a telephone, TV and free internet access (Wi-Fi). One of the rooms has got a queen size bed.

Prices

........

Gallery

coś o galerii

Terms and conditions of the Galician Inn

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Gościńca Galicyjskiego i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi przez meldowanie, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Gościńcu. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Gościńca Galicyjskiego.

 3. Regulamin dostępny jest do wglądu na ścianie obok recepcji w holu głównym, a także możliwy do otrzymania w recepcji Gościńca oraz do pobrania ze strony www.miasteczkogalicyjskie.pl

 4. Opiekunem Gościa jest Recepcjonista, tel. 18 441 63 90 (dzwoniąć z pokoju- wew. 118)

   

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój jest wynajmowany na doby hotelowe.

 2. Doba trwa od godz. 14:00 do godz. 12:00 dnia następnego.

 3. Śniadania wydawane są od poniedziałku do pątku w godz. 7:00 – 10:00, w sobotę i niedzielę w godz. 8:00 – 10:00, lub na życzenie Gości w innym ustalonym czasie.

 4. Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić niezwłocznie, najpóźniej do godziny 10:00. Gościniec uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.

 5. Gościniec zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa, w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.

 6. Gość za dodatkową opłatą w przypadku nie spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 4 i 5 może przedłużyć dobę hotelową. Opłaty za przedłużenie doby hotelowej kształtują się w następujący sposób:

  – przedłużenie doby hotelowej do godz. 16:00 podlega opłacie 50% ceny pokoju;

  – przedłużenie doby hotelowej do godz. 20:00 podlega opłacie 75% ceny pokoju;

  – przedłużenie doby hotelowej po godz. 20:00 podlega pełnej opłacie za dobę

 

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 

 1. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią.

 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

 3. Osoby nie zameldowane w Gościńcu mogą przebywać gościnnie w pokoju od godz. 7:00 do godz. 22:00.

 4. Gościniec może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu obiektu lub Gości, szkody na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Gościńcu Galicyjskim.

 5. W przypadku odwołania pojedynczej rezerwacji pokoju lub zmian w rezerwacji do 3 dni przed datą przyjazdu, Gościniec nie obciąży Gościa opłatą za anulowanie rezerwacji. W przypadku anulowania lub zmian po tym terminie lub w przypadku nie pojawienia się Gościa, Gościniec obciąży Gościa pełną opłatą za zarezerwowany pobyt.

 6. Po dokonaniu większej rezerwacji niż 4 pokoje gościnne, Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji, które zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania zadatku w wysokości 50% wartości pobytu.

 1. Jeżeli zadatek nie wpłynie na konto bankowe w terminie wyznaczonym potwierdzeniu rezerwacji lub wpłynie on później, Gościniec zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji. W przypadku późniejszego wpływu zadatku na konto bankowe kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto bankowe Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania rezerwacji.

 2. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym Gość otrzymuje drogą mailową umowę gwarantowanej rezerwacji.

 3. W przypadku anulowania lub zmian przez Gościa gwarantowanej rezerwacji:

 • na ponad 21 dni przed rozpoczęciem pobytu – Gościniec zwraca kwotę równorzędną zadatkowi

 • na 20-14 dni przed rozpoczęciem pobytu – Gościniec zwraca 50% wartości kwoty równorzędnej zadatkowi

 • na 13 dni i mniej przed rozpoczęciem pobytu – Gościniec nie zwraca zadatku.

 1. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, obiekt nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

§4 USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

 1. Gościniec Galicyjski świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń w Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.

 3. Gościniec ma obowiązek zapewnić Gościom:

 • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,

 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie, sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,

 • sprawną pod względem technicznym obsługę; a w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte niezwłocznie, Gościniec dołoży wszelkich starań, by w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

 1. Dodatkowo na życzenie Gościa są świadczone nieodpłatne następujące usługi:

 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

 • budzenie o wyznaczonej godzinie, zamawianie taxi,

 • możliwość wypożyczenia suszarki do włosów, żelazka, deski do prasowania oraz czajnika

 1. Wszelkie niezbędne przybory kosmetyczne można zakupić w recepcji.

   

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Na terenie Gościńca Galicyjskiego dzieci powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.

 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Gościniec zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa bądź wystawienia faktury za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. Cennik wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Gościniec może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Gościńca, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.

 4. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć urządzenia elektryczne, zgasić światło, zakręcić krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.

 5. Recepcja wydaje tylko jeden klucz od pokoju. Należy go zatem zawsze zostawić w recepcji przy opuszczaniu obiektu. Za wydanie 2 klucza pobierana jest kaucja 50 PLN. Za zgubienie klucza opłata wynosi 50 PLN.

 

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIŃCA GALICYJSKIEGO

 1. Gościniec nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

 2. Gościniec nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie hotelowym.

 3. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 4. Gościniec nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Miasteczka Galicyjskiego.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju mogą zostać odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W wypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Gościniec przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego czasu przedmioty przejdą na własność obiektu.

§8 CISZA NOCNA

W Gościńcu Galicyjskim obowiązuje cisza nocna od godziny 23:00 do godziny 7:00 dnia następnego.

§9 REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcjonista.

 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

 1. Za dodatkową opłatą Gościniec akceptuje zwierzęta w wybranych pokojach (od 25 PLN do 60 PLN/doba ), jednakże właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do prowadzenia go na uwięzi na terenie Gościńca Galicyjskiego i Miasteczka Galicyjskiego oraz do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzę. Właściciel psa odpowiada materialnie za wszelki szkody wyrządzone przez psa oraz zobowiązany jest do dopilnowania, aby jego pies nie zachowywał się głośno w pomieszczeniach obiektu, jak również by nie zakłócał wypoczynku Gości. Każdy pies musi mieć smycz, kaganiec oraz aktualną książeczkę szczepień.

 2. W Gościńcu i na terenie Miasteczka Galicyjskiego obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

 3. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.

 4. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926; ze zm.) przez Gościniec Galicyjski przy ul. Lwowskiej 226, 33-300 Nowy Sącz dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 5. Zakazuje się prowadzenia akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.

 6. Gość nie będzie powodować, a Gościniec nie będzie pozwalał na powodowanie nadmiernego hałasu na terenie obiektu, wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z pokoju, ani w inny sposób przeszkadzał, szkodził, czy irytował pozostałych Gości.

 7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.

Dyrekcja Gościńca Galicyjskiego

 

LISTA RZECZY RUCHOMYCH W POKOJU

CENA PLN

Lampka nocna

400,00 zł

Telefon

500,00 zł

Poduszka (duża, mała)

150,00 zł

Poduszka ozdobna

100, 00 zł

Kołdra duża

350,00 zł

Kapa ozdobna

400, 00 zł

Poszewka

80,00 zł

Poszwa na kołdrę

300,00 zł

Ręcznik duży

250,00 zł

Ręcznik mały

180,00 zł

Stopka

90,00 zł

Obraz

1000-1500 zł

Reservations

Loading...